Home » Nieuws

Nieuws

 2019

21 februari    NH Nieuws: Bomenkap Lagelaan; natuur dient te worden gecompenseerd voor valk en marter

21 februari    Artikel Alkmaarsche Courant: Bomenkap Lagelaan nog zeker een week uitgesteld

18 februari    Stichting Heilloze Weg dient WOB verzoek in bij college Heiloo inzake natuuronderzoek Lagelaan/Kanaalweg incl. Lagelaan 3

16 februari    Artikel Alkmaarsche Courant: Kap Lagelaan ligt stil om marter en valk

15 februari    Artikel Alkmaarsche Courant: Bomenkap Lagelaan wacht op onderzoek ontheffing

14 februari    Artikel Alkmaarsche Courant: Bomenkap bij Lagelaan stopt

12 februari    RUD geeft Projectteam Aansluiting A9 opdracht de bomenkap Lagelaan/Kanaalweg te staken

11 februari    Stichting Heilloze Weg doet melding bij de RUD van overtreden Natuurbeschermingswet bij bomenkap Lagelaan/Kanaalweg

  4 februari    Gemeentebelangen Heiloo dient motie in bij Gemeenteraad Heiloo om kap en sloop Lagelaan/Kanaalweg op te schorten tot na uitspraak RvS

  4 februari    PvdD en SP dienen motie in bij Provinciale Staten om kap en sloop Lagelaan/Kanaalweg op te schorten tot na uitspraak RvS

31 januari      Projectteam Aansluiting A9 stuurt aankonding bomenkap Lagelaan/Kanaalweg en sloop Lagelaan 3 (maar niet aan Heilloze Weg!)

 

2018 

 7 november   Europese Hof van Justitie doet uitspraak: Nederlandse PAS-wetgeving voldoet niet aan Europese wetgeving!

17 oktober      SP Noord Holland stelt vragen aan Gedeputeerde Staten inzake sloop stolpboerderij Lagelaan 3; klik  hier voor de vragen.

  3 juli               Stichting Heilloze Weg dient bezwaar in tegen sloop stolpboerderij Lagelaan 3; Bezwaarschrift tegen sloop Lagelaan 3

28 mei              Stichting Heilloze Weg spreekt bij Provinciale Commissie Natuur, Landbouw, Water & Milieu: 9 van de 17 hectare natuurcompensatie afgekocht 

  2  mei             Persbericht Provincie Noord Holland: Project Aansluiting A9 opgeschort

  1 mei              Artikel Alkmaarsche Courant: Raad van State legt bezwaren Gemeente Heiloo rond afslag A9 terzijde

23 april             Raad van State gaat niet in op bezwaar van Gemeente Heiloo tegen aanhouden uitspraak: Raad van State handhaaft aanhouden uitspraak  

11 april             Artikel Alkmaarsche Courant: Provincie Noord Holland: sloop stolboerderij kan alvast

  2 april             Projectteam Aansluiting A9 start voorbereidende werkzaamheden Aansluiting A9:  bomenkap en sloop Stolpboerderij Lagelaan 3

27 maart          Gemeente Heiloo tekent bezwaar aan tegen aanhouden uitspraak Raad van State in beroepszaak Heilloze Weg

10 maart           Artikel Alkmaarsche Courant: Uitstel voor beroep afslag A9

  8  maart          Raad van State houdt beroep van Heilloze Weg aan:  Voorlopig geen uitspraak RvS over Bestemmingsplan Aansluiting A9

  6 maart           Stichting Heilloze Weg trekt voorlopig verzoek Voorlopige Voorziening in na toezegging Gemeente Heiloo niet te starten met Aansluiting A9

   5 maart          Stichting Heilloze Weg spreekt in bij Gemeenteraad Heiloo:  Verkeersbeleid 2018-2030; als PM post in Begroting 2018

 23 februari      Artikel Alkmaarsche Courant: Claims bij schrappen afslag A9

 19 februari      Stichting Heilloze Weg dient WOB-verzoek in bij college Heiloo inzake (financiële) claims bij niet (tijdig) realiseren Aansluiting A9

 15 februari      Artikel Alkmaarsche Courant: Commisie OR kapt debat Verkeersplan af

 14 februari      Stichting Heilloze Weg spreekt in bij Commissie Openbare Ruimte Heiloo: Beter meer tijd voor een goed Verkeersplan, dan ...

   1 februari      Gemeente Heiloo schrijft aan Raad van State: Heiloo start geen werkzaamheden Afslag A9 vóór uitspraak Raad van State

11 januari         Artikel Alkmaarsche Courant:  Afslag A9 voor Raad van State

 10 januari        Stichting Heilloze Weg vraagt Voorlopige Voorziening aan om werkzaamheden Aansluiting A9 op te schorten

 10 januari        Stichting Heilloze Weg tekent beroep aan bij de Raad van State tegen het Bestemmingsplan Aansluiting A9

 

 2017

  9 oktober        Stichting Heilloze Weg spreekt in bij Gemeenteraad Heiloo:  Aansluiting A9 één groot toneelstuk

17 september   Stichting Heilloze Weg verzoekt Gemeenteraad Heiloo om Bestemmingsplan Aansluiting A9 NIET in behandeling te nemen 

11 september   Stichting Heilloze Weg spreekt bij Provinciale Commissie Mobiliteit & Financiën: Aansluiting A9 verkeerstechnisch niet mogelijk

26 augustus      Artikel Alkmaarsche Courant: Verkeersplan terug naar de tekentafel

10 juli                 RTV NH: Voltallige oppositie Provinciale Staten stapt boos op na voorstel extra 3 miljoen voor Aansluiting A9

30 mei                Artikel Alkmaarsche Courant: Onvrede over Verkeersplan

  5 mei                Gemeente Heiloo; Scenario's Verkeersplan

  2 mei                Stichting Heilloze Weg dient Zienswijze in op Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9

14 maart            Heilloze Weg verzoekt Gemeenteraad Heiloo om Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 NIET in behandeling te nemen 

14 januari          Artikel Alkmaarsche Courant: Sigaar uit eigen doos

12 januari          Stichting Heilloze Weg stuurt gemeentebestuur Heiloo  Open Brief Behoud Natuur- en Cultuurhistorische Waarden Heiloo 

 

2016

22 oktober         Stichting Heilloze Weg spreekt in bij Provinciale Commissie Mobiliteit & Financiën: Nieuwe Ontwikkelingen ONS

26 september    Provincie NH en de gemeenten waaronder Heiloo en  Alkmaar tekenen Convenant Werklocaties Regio Alkmaar

22 september    Persbericht Dichtbij:  Grote zorgen over risico's Aansluiting A9 en bestuurlijk proces

19 september    Stichting Heilloze Weg dient notitie Onduidelijkheden Overeenkomst Nieuwe Strandwal

22 juli                  Stichting Heilloze Weg dient Zienswijze in op Voorontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9

17 mei                 Stichting Heilloze Weg met bewonersgroepen dienen verzoek bij gemeente Heiloo in inzake actuele Verkeerscijfers

15 maart             Persbericht Dichtbij:  Gemeente Heiloo overtreedt voor de tweede keer de Flora & Fauna Wet

23 februari         Persbericht Dichtbij: Gemeente Heiloo en Kaptein BV overtreden de Flora & Fauna Wet

12 februari         Provincie NH bedingt  per brief uitstel beantwoording WOB-verzoek inzake kosten en effecten Aansluiting A9

  1 februari         Stichting Heilloze Weg dient WOB-verzoek inzake integrale kosten en effecten Aansluiting A9 in

                             bij Provincie en Gemeente Heiloo

  1 februari          Stichting Heilloze Weg spreekt in bij Gemeenteraad Heiloo: Burgerparticipatie, maar dan echt! en

                              bied handtekeningen petitie "Afslag A9 Heiloo? Nee!" aan.

  5 januari            RVO Rapport: Gemeente Heiloo en Kaptein BV overtreden Flora & Fauna Wet in Boekelermeer Heiloo

 

2015

14 december      Provinciale Staten Noord Holland stemt in met Concept Realisatie Overeenkomst Aansluiting A9

14 december      Persbericht Dichtbij: Heilloze Weg: 'aansluiting A9 Heiloo: historische vergissing!'

  7 december      Gemeenteraad Heiloo stemt in met Concept Realisatie Overeenkomst Aansluiting A9

27 november      Persbericht Dichtbij: Aansluiting A9 bij Heiloo; alleen maar ruis!

24 november      Artikel Alkmaarsche Courant: Twijfel bij Staten over Afslag A9 Heiloo

23 november      Stichting Heilloze Weg spreekt in bij Provinciale Commissie Mobiliteit & Financiën: Bedenkingen en Vragen bij Afslag A9 (2) 

18 november      Stichting Heilloze Weg stuurt notitie Bedenkingen en Vragen bij Afslag A9 (1) aan College en Gemeenteraad Heiloo

  4 november       Persbericht Dichtbij; Stichting Heilloze Weg start petitie en poster campagne tegen Aansluiting A9 bij Heiloo

  2 november       Stichting Heilloze Weg start petitie "Afslag A9 Heiloo? Nee!"

26 oktober           Stichting Heilloze Weg dient notitie Nieuwe Ontwikkelingen Afslag A9 in bij Provinciale Commissie Mobiliteit & Financiën

25 september      Provincie erkent: dat de Aansluiting A9  leidt tot meer verkeeer in Heiloo

  4 september      Stuurgroep stelt uitgangspunten aansluiting A9 vast

22 juni                   Persbericht Dichtbij: Heilloze Weg maakt bezwaar tegen BDU subsidie Herinrichting Kanaalweg

21 juni                   Stichting Heilloze Weg dient bezwaar in bij Provincie tegen toekenning BDU subsidie Herinrichting Kanaalweg

15 juni                   Stichting Heilloze Weg spreekt in bij Provinciale Commissie Mobiliteit & Financiën

24 april                  Persbericht DichtbijVerkeersrapport;  Aansluiting A9 is geen verbetering voor Heiloo! 

20 maart                Artikel Alkmaarsche Courant : Spel gespeeld rond komst Kaptein

19 maart                Artikel Alkmaarsche Courant : Zandzoom Heiloo, dun bebouwd en divers

18 maart                Persbericht Dichtbij : Wel degelijk contact Heiloo en Kaptein over afslag A9

  9 maart                RTV-NH : Corruptie in de politiek: "Je bent als dorp zo besodemieterd".

  8 maart                SP Noord Holland: SP flyert in Heiloo tegen Afslag A9 

  4 maart                Advertentie Uitkijkpost : Afslag A9? Nee, bedankt!

  4 maart                Artikel Uitkijkpost : Komst Kaptein onderwerp van gesprek

27 februari            Artikel Alkmaarsche Courant : Nieuw bezwaar tegen plan Boekelermeer

27 februari            Persbericht Dichtbij : Stichting Heilloze Weg tegen wijziging bestemmingsplan Boekelermeer

24 februari            Heilloze Weg dient haar zienswijze in tegen wijziging van het Bestemmingsplan Boekelermeer tbv. inpassing Kaptein BV.

18 februari            Oprichting Stichting Heilloze Weg

18 februari            Persbericht Uitkijkpost : Oprichting Stichting Heilloze Weg

15 februari            Persbericht Dichtbij : Heilloze Weg zet vraagtekens bij afslag A9

14 februari            Persbericht Heiloo Online/Alkmaarsche Courant : Lobby en Crowdfunding tegen afslag A9