Home » Persbericht Provincie Noord Holland

Project aansluiting A9 Heiloo opgeschort

Het project Aansluiting A9 bij Heiloo wordt voor onbepaalde tijd opgeschort. De behandeling van de beroepen op het bestemmingsplan van het project is door de Raad van State stilgelegd.

Dit is gedaan voor alle projecten in Nederland die te maken hebben met het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS). De Raad van State heeft namelijk vragen gesteld over de toepassing van PAS binnen de Europese richtlijnen. Naar verwachting komt in het najaar 2018 uitspraak over het wel of niet handhaven van de wettelijke normering binnen de PAS.

Het PAS

Binnen het PAS moet ieder project onderzoeken of een eventuele toename van stikstof neerslag in omliggende Natura2000-gebieden voldoen aan de wettelijke normering. Als dit niet het geval is, moeten ze ook aangeven welke maatregelen het project neemt om aan de Natuurbeschermingswet (NB) te voldoen. Voor het project Aansluiting A9 is dit proces zorgvuldig doorlopen en is medio 2016 een Natuurbeschermingswet-vergunning afgegeven. Op Europees niveau is begin 2018 de wettelijke normering ter discussie gesteld als gevolg van een beroepszaak binnen een ander project in het oosten van ons land.

De bestemmingsplannen voor het project Aansluiting A9 bij Heiloo zijn door de gemeenten Heiloo en Castricum vastgesteld. Er zijn 5 beroepen tegen het bestemmingsplan van Heiloo ingediend en 2 tegen het bestemmingsplan van Castricum bij de Raad van State. Begin maart hebben beide gemeenten in een verweerschrift een reactie gegeven op deze beroepen bij de Raad van State, met als doel deze te laten beoordelen.

Bezwaar gemeenten tegen stillegging

De gemeenten hebben bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de Raad van State om de behandeling van de beroepen stil te leggen. De Raad van State heeft dit bezwaar verworpen, waardoor het project zal moeten wachten tot het Hof van Justitie uitspraak heeft gedaan over PAS. Dit zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2018 gebeuren. Daarna moet de Raad van State zich nog uitspreken over de ingediende beroepen op de bestemmingsplannen.

Aannemer

De provincie Noord-Holland was inmiddels begonnen met het selecteren van een aannemer. De bedoeling was dat de opdracht komende zomer aan een aannemer gegund zou worden. Door deze ontwikkelingen wordt dit ook uitgesteld.

 

https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2018/Mei_2018/Project_aansluiting_A9_Heiloo_opgeschort