Home » Reacties

Reacties

Via e-mail en via onze website hebben wij vele reacties van u mogen ontvangen over de extra afslag van de A9 bij Heiloo. Onze dank hiervoor! 

Hieronder hebben wij alle ontvangen reacties in volgorde van ontvangst geplaatst.

Ook willen wij u de uitkomsten van een tweetal polls niet onthouden. Zowel de poll van Dichtbij als de poll van de VVD Heiloo wijzen uit dat een meerderheid geen voorstander is van deze extra afslag van de A9 bij Heiloo.

        Alle ontvangen reacties voor u op een rij:

 

Wij, mijn man en ik, staan zeer sceptisch tegenover de afslag A9. Met name de plek waarop deze gepland staat. Als men dan toch een afslag wil hebben, waarom wordt de Kanaalweg daar dan niet voor gebruikt? De weg is ons inziens qua afmetingen geschikt, is goed toegankelijk voor het overgrote deel van de bewoners van Heiloo, geeft rechtstreeks toegang tot het bedrijventerrein Boekelermeer. Door gebruikmaking van deze weg wordt het verkeer automatisch verdeeld, waardoor de verkeersintensiteit op de Kennemerstraatweg aanzienlijk zal afnemen omdat het verkeer uit Heiloo en Egmond zal kiezen voor de route Kanaalweg en het verkeer uit Limmen en Castricum voor de route Kennemerstraatweg naar de A9.
Dan zal het mooie stukje langs de golfbaan van Heiloo behouden blijven. Het gebied rondom de Kanaalweg is toch al verpest door de aanleg van het bedrijventerrein Boekelermeer. Ik zou mij hier heel erg sterk voor willen maken.

 

Is de financiering van de afslag wettelijk  aanvechtbaar?
Bewoners van de zandzoom betalen de afslag in de grondprijs, waarom alleen  deze en niet alle gebruikers.
Het lijkt me geen gelijke behandeling, zie b.v. precario Langedijk.
Een tunnel onder het spoor is ook overbodig, bij de stoplichten van Stationsweg en Tolweg is de wachttijd langer, en meer treinen wil niet zeggen dat de wachttijd langer wordt.

 

Als de aansluiting A9 ter hoogte van de kennemerstraatweg een feit is, en de Kapellaan (en niet de Kapelweg zoals in de media staat te lezen ) wordt afgesloten voor in en uitgaand verkeer dan krijgen de bewoners van de Hogeweg tussen de Vennewatersweg enerzijds en de Visweg anderzijds grote verkeersoverlast. Dan zal al het luxe en zware vrachtverkeer dat nu via de Kapellaan rijdt over de Hogeweg hun bestemming zoeken. De Hogeweg die als fietsstraat is ingericht en waar 's morgens en 's avonds honderden scholieren zonder verlichting en 4 dik naast elkaar hun weg naar school vervolgen. Over verkeerstoename spreek ik over de :
Bewoners van de 70 appartamenten De TULIPGARDEN aan de Kapellaan. Niet alleen zij moeten straks via de Hogeweg maar ook hun bezoekers /leveranciers; denk aan witgoedbezorgers/meubelbezorgers /

verhuizers /etc etc. Ook de grote zware lange vrachtwagens die Holland Blumenmarkt bezoeken om hun vracht op te halen of af te leveren. Dit zijn enkele tientallen vrachtwagens per dag, ook mede uit diversen Oostbloklanden die meestal al enige uren achter het stuur zitten en de weg niet vinden. Maar het zijn ook de vrachtwagens van Henk Verver transport en Zekveld bestratingen die straks met hun grote vrachtwagens over de hogeweg zullen moeten gaan. Ook Jack Zoon tuincreaties wordt bevoorraad door grote lange vrachtwangens. Maar ook G.P Groot die 's morgens en 's avonds gebruik maken van de Kapellaan met hun grote vrachtwagens /mobiele kranen /grote shovels etc moeten straks allemaal via de Hogeweg en dat geldt ook voor hun toeleveranciers. Ook v/d Velden aluminium gaat wordt bevoorraad via de Kapellaan en dat wordt straks ook dus de Hogeweg. En dan nog Berebroek en Buur verhuur, aan de Hogeweg 54, die wekelijks via de de Kapellaan bezocht wordt door grote vrachtwagens die gehuurde bouwmaterialen komen halen of terug brengen. Kortom toename van enkele duizenden luxe en vrachtwagens over de Hogeweg per jaar die daar totaal niet voor ingericht is. Hier gaan ongelukken van komen mogelijk met dodelijke afloop.

 

Ik woon vlak bij de A9, vlak bij de komende afslag, ik werk in deze omgeving en vanuit huis, en ik ben 100% VOOR de afslag. Als we altijd zo geredeneerd hadden als rond deze afslag, was de hele A9 er überhaupt niet gekomen, noch de A2. Noch Schiphol, want dat kostte ook meer geld dan gedacht, maakt ook lawaai. Dan waren we niet uitgevaren naar 'De West": duur en gevaarlijk. Dan staat elke ontwikkeling stil. In dit geval blijven alle problemen ook nog liggen bij Limmen/Castricum, want die ontvangen elke dag al het Heilooër verkeer. Terecht? Is dat solidair?
Realiseren we ons niet dat in de twintig jaar dat er over deze afslag gesproken wordt, er 2,3 miljoen mensen bijgekomen zijn? En sinds de aanleg van dit deel van de A9 in 1961, 7,2 miljoen mensen? Met allemaal een vervoersbehoefte? Met allemaal het recht op vrije verplaatsing en op een behoorlijk wegennet? Dat veel forenzen uit Heiloo veel kortere ritten hoeven te maken, met bijbehorende tijdwinst om bij hun gezin te zijn? En bijbehorende milieuwinst?

 

Wellicht is het slimmer om de bestaande ontsluitingen van Heiloo te verbeteren. Bv het verkeer via de Kenenmerstraatweg en de HeilooërTolweg(N9) viceversa kan veel beter. Misschien samen met Alkmaar betere doorstroom mogelijkheden onderzoeken en kosten delen!

 

De strijd lijkt bijna verloren. Het is nog kort dag.  Echter vele jaren geleden wisten de partijen ook al te verkondigen dat de aflag een gedane zaak was en even zoveel jaar later ligt hij er nog steeds niet.

Kortom. Verhevig de actie. De argumenten van de raad vind ik kul.

 

Bescherm de laatste zichtlijn van Heiloo van west-oost!
Bij Kwartje Koffie heb je anno 2015 nog een zichtlijn van west naar oost. Als de afslag wordt aangelegd dan verdwijnt dit mooie stukje Heiloo. Dan heb je alleen nog een stukje zicht bij Ter Coulster. De zichtlijn van Ter Coulster gaat slechts tot de oprukkende industrie van de Boekelermeer.

 

Bij deze steun ik uw akties inzake de afslag A9 van harte!! Met name de kosten zullen zoals gewoonlijk zwaar tegenvallen en de drukte op bepaalde wegen in Heiloo zal behoorlijk toenemen. Egmond profiteert hiervan en laten die maar ook in de vorm van het doortrekken Vennewatersweg via Egmond Binnen aan mee doen!  

 
Via mijn buurvrouw werd ik attent gemaakt op de stukken van A.M. Groot en jullie reactie erop in De Uitkijkpost van half maart 2015. Met deze mail wil ik jullie steun betuigen dat ik het eens ben met het standpunt dat een aansluiting op de A9 teveel en te grote financiële risico's met zich meedraagt en dat er meer duidelijkheid moet zijn over de risico's voor milieu en natuur.

Dus graag terug afstel van dit plan. 

 

PS: de opmerking van Ad van Kamp over dat er teveel (zomers strand)verkeer door de Kerkelaan en Stationsweg gaat: dat wordt alleen maar erger als er een Afslag A-9 komt, want dan komen er nog meer mensen vanaf de A-9 door Heiloo rijden om in Egmond en Bergen naar het strand te gaan.

Ik ben het helemaal eens met de heer Groot. Veel te veel geld voor een afslag.
Laten ze het geld gebruiken  voor de gemeenschap. Zwembad, de Beun, Bibliotheek, muziekschool etc.
Ik zou ook graag een referendum willen dat wij kunnen kiezen.
Maar ik weet niet goed hoe ik dat moet aanpakken. 
Zijn er nog vragen, jullie kunnen mij mailen.

 

Ook ik bedank voor de afslag A9! De argumenten-pro zijn aardig aan het verdampen, en Heiloo moet zich niet verbinden tot iets wat de gemeente financieel als een molensteen om de nek komt te hangen. En de kosten die inmiddels voor de afslag gemaakt zijn? Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

 

Mijn steun heb je! Faliekant tegen dit onzinnige plan. Het is nu al duidelijk dat de omvang niet        helemaal in kaart is gebracht en na plan A de kosten voor B,C en D - zoals in het artikel genoemd een spoortunnel, andere weg aanpassingen - zeker zullen tegenvallen en of de burger maar even wil bijpassen....want eenmaal begonnen moet het natuurlijk koste wat kost worden afgemaakt en gaat het project makkelijk 2x over de kop. Voor die ene Amsterdammer die naar het strand van Egmond wil (bestaan die wel?). Een lobby van een paar ondernemers die vinden dat zij over de kanaalweg naar het bedrijventerrein moeten kunnen want dat is dan korter naar de A9? Die toegang ligt er al, via de rotonde van Alkmaar - ga daar maar aan sleutelen voor een fractie van de kosten van deze nieuwe afslag. Ik lees in de krant dat een meerderheid van inwoners van Heiloo vóór heeft gestemd?? Wie dan, ik spreek ieder er tegenwoordig even op aan maar nog geen ja-stemmer tegengekomen.
Bijdrage financieel nodig? geef info graag.

 

Afslag A9 wordt een grote puinhoop, aangezien de omringende gemeentes b.v. Egmond Binnen enz. hiervan totaal geen last willen hebben. Het zou pas nut hebben als het verkeer helemaal rondom Heiloo geleid zou kunnen worden, maar dat kan nu niet. Het verkeer willen ze via Vennewatersweg/ het Malevoort op de Zeeweg doen uitkomen. Het Malevoort is nu al zo druk met vrachtwagens voor Lidl en Albert Heijn. De VVD schrijft wel zo mooi in de advertentie dat het verkeer om de dorpskern heen wordt geleid, maar ik woon zelf aan het Malevoort en dat is nu al helemaal niet leuk vanwege het verkeer. Bovendien krijgen wij ook geen 30 km, dus storten ze al dat verkeer gewoon over ons uit. Bovendien vind ik het ook zonde van het groene gebied van de Kennemerstraatweg naar de A9. Natuurlijk is de huidige situatie dat alles via de Stationsweg moet niet ideaal, maar zoals de plannen Nu zijn is het onacceptabel. VVD doet net of zij de ideale oplossing hebben gevonden en dat is beslist niet het geval

 

Ik ben het er mee eens dat de afslag A9 er niet moet komen.
 

De Afslag is zinloos en te duur, de bewoners van Heiloo draaien voor de kosten op, zoals verhoging van de belastingen om de miljoenen weer terug te krijgen door de gemeente. Veel meer verkeer in Heiloo, geluidsoverlast, vernieling van de natuur, enz. Dus een dikke nee tegen de Afslag.

 

We zijn het roerend met u eens GEEN AFSLAG A9....NUTTELOOS
 
Beste lezer, eindelijk kan ik mijn ei kwijt en me aansluiten bij een collectief dat vraagtekens stelt bij de afslag A9. Als inwoner Heiloo heb ik steeds het gevoel gehad hier niets over te kunnen zeggen, het overkomt je gewoon, buitengesloten door de politiek. Ik ben dus groot tegenstander van de afslag, waanzin, gaat ten koste van veel te veel. Indien nodig wil ik me actief inzetten of op andere manier bijdragen.
Ik ben blij met jullie, ga door en hou vol.
 

2 vragen: 1. Welke provinciale partijen zijn tegen de A9 aansluiting bij Heiloo. 2. Welke waterschappen zijn tegen de aansluiting?

 

LS Ik wil mij graag aansluiten bij deze stichting.

 

Ik zie graag een referendum over deze afslag. Ik steun u daarin.

 

Wij willen ons aansluiten om de afslag van de A9 naar Heiloo te voorkomen. Ik hoor gaarne van U wat te doen in de toekomst.

 

Met belangstelling lazen wij uw artikel over de aansluiting van Heiloo op de A9. Wij wonen in Akersloot en kijken op de A9, gelukkig niet dichtbij, en schuin naar de de eventuele afslag. Zeer bezorgd zijn wij over de landschappelijke consequenties en steunen uw initiatief. Graag horen wij hoe wij betrokken kunnen worden.ij willen ons aansluiten om de afslag van de A9 naar Heiloo te voorkomen. Ik hoor gaarne van U wat te doen in de toekomst.

 

Ik vind het heel mooi dat jullie een stichting zijn gestart en graag wil ik met jullie mee doen en mijn kennis delen met de stichting
 
Met belangstelling heb ik uw bericht in de Uitkijkpost gelezen. Ook ik maak me ernstige zorgen over de beweegredenen van de gemeente met als stuwende achterban de ondernemersvereniging Heiloo rondom de afrit A9. Maar ik begrijp de oproep aan het einde van het bericht niet. Wat wilt u van de mensen die reageren op het bericht. Er wordt een emailadres genoemd maar wat kunnen mensen doen? Is er een plan, een soort verzamelpunt in bv socialmedia, kunnen we online een petitie tekenen, ..... Uw argumenten zijn goed, uw onderzoek waarschijnlijk ook, maar hoe kunnen Jan en Alleman u steunen? En waarom een bericht zonder persoon erachter? Dat maakt het ook moeilijk voor mensen om te reageren ivm eventuele belangenverstrengeling.
 
In de Uitkijkpost heb ik uw bericht gelezen. Ik steun hierbij uw artikel, zeker als een aantal zaken niet zijn meegewogen. De punten die u in uw artikel benoemd zijn, zijn ook niet de eerste de beste, maar uitermate belangrijke zaken. Uiteindelijk is het gemeentebestuur als eerste verantwoording verschuldigd aan zijn bewoners. Dit wordt vaak (bewust) niet gezien, maar de bewoners zijn degenen die de financiën van een gemeente mogelijk maken, direct dan wel indirect.  
Als het gemeentebestuur ervan uitgaat dat zij een goede besluitvorming heeft aangehouden, is het goed om hen te wijzen op de genoemde punten in uw artikel. Indien de kosten daadwerkelijk worden verhoogd, en daar ga ik vanuit, dan zullen de inwoners van Heiloo hiermee worden geconfronteerd omdat de gemeentelijke belastingen hierdoor worden verhoogd.
Dit is een geval van een laakbare besluitvorming, waarbij ik mij afvraag hoe de gemeenteraad zich zal verdedigen tegenover haar bewoners.
 
Ik steun jullie van ganser harte en ben ook heel dankbaar voor dit initiatief. Er is al genoeg kapotgemaakt. Dus nee alsjeblieft niet nog een afslag Heiloo.
 
Ik steun jullie inzake de aftakking van de A9 bij Heiloo. Inderdaad een heilloze weg.
 
Bij deze mijn steun in de strijd tegen de geplande afslag van de A9 door natuurgebied. Zinloos, geldverslindend  en prestigeproject !!!!!!!!!
 
Ik wil mij graag opgeven !! ondanks de wat vreemde op meerdere manieren te interpreteren naamkeuze van jullie stichting. Ik deel jullie bezorgdheid over het gemeentelijke natuurbeleid en de gemeentelijke leefmilieu beleving in Heiloo.
 
Jullie tekst van de ingezonden brief ( in de Uitkijk) sprak ons aan. Kunnen jullie ons meer informatie geven over de Stichting?
 
Met grote vreugde heb ik kennis mogen nemen van de oprichting van jullie stichting. In het begin van deze eeuw, met het vooruitzicht dat Egmond bij de gemeente Bergen ging behoren ontstond alhier te Egmond-Binnen een dorpsvereniging. Het gehele bestuur onzer vereniging was unaniem van oordeel dat de aansluiting op de A9 een grote stroom verkeer door ons dorp zou kunnen gaan leiden. Dit was reden voor ons bij het gemeentebestuur van Bergen aan te dringen op het realiseren van een totaal 30km gebied Egmond-Binnen. Immers, je kunt een verkeersstroom niet door een 30 zone heenjagen.
Dit is gelukt, zij het na vele besprekingen.  Nu de gemeente Heiloo reeds geruime tijd de aansluiting tracht door te drammen is er onzerzijds toch weer enige onrust. Hoewel ik niet meer actief ben in onze dorpsvereniging doet jullie actie mij bijzonder veel genoegen en steun ik ze van harte.
 
Reeds meer dan 15 jaar geleden hebben bewoners aan het Malevoort hun onvrede uitgesproken over de afslag A9. Zelf hebben wij nog in gesproken op een raadsvergadering c.a 7 jaar geleden. Niets helpt. Ook emails naar gemeente helpen niet. Het vracht- en autoverkeer raast over het Malevoort tussen Zeeweg en Pastoor van Muijenweg, snelheden van 70 km zijn heel normaal. Voetgangers bij het zebrapad t.o.v het Hoekstuk moeten af en toe vrezen voor hun leven, ze rijden soms de hakken uit je schoenen als je over de helft bent.
Het toegenomen verkeerslawaai is gigantisch, in de tuin zitten is er nauwelijks meer bij vanwege geluids - en stankoverlast. Een tunnel onder het spoor op de Vennewatersweg verhoogt de aantrekkingskracht  van het strandverkeer.  In dien de bomen bij deze overgang pas gesloten worden als de trein bij de Zevenhuizerweg is , is er niets aan de hand. Er staan helemaal geen files tot nu toe.
 
Wij steunen de actie: Kosten-batenanalyse!
 
Als inwoner van Akersloot zie ik dagelijks hoe duizenden voertuigen ons dorp doorkruisen. Eindelijk dacht ik dat er een einde zou komen aan deze dagelijkse frustratie en de overlast die ons dorp al jaren teistert. Eigenlijk had bij de oprichting van de wijk Ypstenstein al een voorziening moeten worden gemaakt. De angst voor een afslag is er al sinds de aanleg van de A9.
U bent bang voor de gevolgen welke het heeft voor de verkeersafwikkeling. Het is jammer dat u zich de afgelopen jaren nooit openbaar zorgen heeft gemaakt over de verkeersafwikkeling in de naburig gelegen dorpen Akersloot, Limmen en deels Uitgeest. Uw stichting lijkt wederom een voorbeeld te worden van inwoners welke alleen aan de persoonlijke gevolgen denkt. Dat er op enkele kilometers afstand mensen al tientallen jaren overlast ervaren kan voor zover nu lijkt niet op enige sympathie van uw kant rekenen. 
Ik hoop dat u in de verdere afwegingen van uw standpunten ook meeneemt hoe de verkeersstromen nu zijn, hoe overlast zich al jaren over naburig gelegen dorpen uitspreidt. Dat bij het eerst volgende bezoek zuidelijk van Heiloo u zich eens realiseert hoe vaak u eigenlijk door de dorpen Limmen en Akersloot bent gereden.
Verder wens ik u veel wijsheid toe.
 
Ik ben geen voorstander van zo'n afslag.
 
Hallo, ik zie die afslag ook niet zitten.  Heb je wat meer info over de stichting?
 
In Akersloot willen we graag af van het verkeer van en naar Heiloo.
 
Naar aanleiding van het krantenartikel van afgelopen zaterdag onder de kop "Lobby en crowdfunding tegen afslag A9 " , Deel ik u mede dat ik mij  wil aansluiten bij de club die zich tegen de aanleg afslag A9  wil keren.Ik deel uw mening dat eerst de gevolgen in kaart moeten worden gebracht betreffende de verkeersafwikkeling rondom Heiloo.
 
In het Noord-Hollands dagblad las ik over jullie op handen zijnde oprichting van een stichting tegen de aanleg van de afslag van de A9 in Heiloo.
Graag ontvang ik meer informatie, zodat ik de afweging kan maken om mij bij jullie gedachtengoed (en stichting) aan te sluiten.
 
Fijn dat jullie actie ondernemen tegen het onzinnige plan om een afslag aan te leggen bij Heiloo-Zuid. In jullie verhaal in het NoordHollands Dagblad mis ik nog een argument tegen de afslag: dat het bedrijventerrein de Boekelermeer voor een behoorlijk deel wordt afgewaardeerd. Het bedrijventerrein wordt dus een stuk kleiner dan gepland, en daarmee wordt de behoefte aan de afslag nog minder. Waarschijnlijk is dit al bekend bij jullie, maar voor de zekerheid. Aan dit besluit van afwaarderen ligt een rapport van de provincie ten grondslag over regionaal aanbod van bedrijventerreinen en vraag. Een mismatch dus. 
Als argumenten tegen de afslag A9 bij Heiloo zie ik nu: 
- er ligt een afslag vlakbij: bij het AZ-stadion. Die ontsluit het bedrijventerrein Boekelermeer al prima; 
- dit bedrijventerrein wordt kleiner dan gepland, evenals de woningbouwplannen in Heiloo-Zuid. Dus wordt de behoefte aan deze afslag nog minder;
- het gaat door open, groen gebied, waar we juist zuinig op moeten zijn;
- gaat samen met bezuinigingen op sociaal gebied en groen in Heiloo/
De voordelen? Ik zie ze niet/nauwelijks. Dit is in ieder geval geen zorgvuldige belangenafweging van de gemeente en de provincie. 
 
Als Egmond Binner wonende aan de Herenweg ben ik zeer geïnteresseerd in het doen en laten van uw stichting . Wil U mij op de hoogte houden . Ik scan het kranten bericht en zet het op facebook .Bij voorbaat dank .
 
Hebben jullie zeker nooit gedacht aan al het auto verkeer dat al jaren door Limmen en Uitgeest raast,en dat zijn geen kleine autootjes hoor die de bekakte heiloose bevolking rijden, het liefst lekker benzine slurpende mpv cars denk daar maar eerst eens aan. 
 
Hallo actievoerders, een kleine tip van mij, stel de weg gaat door, is het dan een optie om in Egmond-Binnen ter hoogte van de Abdij een randweg te maken in zuidelijke richting en dan aansluiten op de Herenweg bij tuincentrum Nelis Baltus. U vangt 4 vliegen in een klap:
 1/ er hoeft geen weg tussen de Vennewatersweg en de Zeeweg aangelegd te worden.
2/ het doorgaande verkeer in Egmond-Binnen gaat  om het dorp  heen.
3/ het landbouwverkeer naar de Limmerweg vise versa gaat om het dorp heen.
4/ het is een goedkope oplossing.
 
Graag word ik op de hoogte gehouden van uw inzet, omdat ook ik tegen een dure afslag a9 ben.
 

Fraai vormgegeven site! Misschien is het handig op de homepage bovenaan ook te vermelden: Tegen Afslag A9 Heiloo. Dan zijn jullie in zoekmachines beter te vinden.