Home » Inspreeknotitie 5 maart 2018

Inspreeknotitie Gemeenteraad Heiloo inzake

Verkeersbeleid 2018-2030

                                                     Heiloo 5 maart 2018

 

 

Geachte voorzitter, geachte leden van de raad,

 

In 2014 is de Overeenkomst Nieuwe Strandwal getekend. De overeenkomst tussen Heiloo, Alkmaar Castricum en de Provincie NH over de Aansluiting A9 bij Heiloo en de financiering daarvan uit de opbrengsten uit de nieuwbouw in Zandzoom, Zuiderloo en het bedrijventerrein Boekelermeer.  Deze overeenkomst is versneld opgesteld op verzoek van Heiloo, zodat de overeenkomst nog net één week voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 kon worden getekend.   Commissaris van de Koning, Remkes zei letterlijk: “teneinde uw gemeente bij het project te houden in de dynamiek van de gemeenteraadsverkiezingen.’

 

Op dezelfde wijze wordt nu nog gauw even een besluit over het Verkeersbeleid vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 doorgedrukt.  Om de Aansluiting A9 veilig te stellen en een terugvalscenario  -lees: voorkeursscenario van het college-  door te drukken.   Zo worden de inwoners en de nieuw te kiezen gemeenteraad vanavond door u buiten spel gezet.

 

Een Verkeersbeleid dat meer problemen veroorzaakt dan oplost, waar geen draagvlak voor is en waar zelfs geen budget voor is!

 

Eind 2017 is de Begroting 2018 van Heiloo vastgesteld.  Hierin is het Verkeersplan opgenomen als Pro Memorie post.  Een Pro Memorie post is een kostenpost waarvan we weten dat hij er is, maar waarvan het bedrag niet bekend is.  Ook de Vennewatersweg  -die in verband met de Aansluiting A9 moet worden aangepast voor ruim 4 miljoen-  staat als Pro Memorie post vermeld. Dat is gek, want die ruim 4 miljoen was al medio 2017 bekend! 

 

Nog gekker wordt het als twee weken (!)  na het vast stellen van de begroting 2018 een kostenstijging van 3 miljoen voor de Aansluiting A9 wordt doorgedrukt. Het ooit door de raad vastgestelde maximum van 8,5 miljoen wordt probleemloos verhoogd naar 11,8 miljoen.  En er is nog geen schop in de grond gezet!

Nu blijkt de BUCH in 2018 ook nog eens ruim 7 miljoen euro extra te kosten.  Bij elkaar opgeteld is dus een bedrag van minstens 10 miljoen niet opgenomen in de Begroting 2018! Hoezo, sluitende begroting? NB Algemene Reserve is 9,6 miljoen!

 

Het gaat allang niet meer om de inhoud. Ook niet om draagvlak. Ook niet om de financiële haalbaarheid. Het gaat om de procedure. Het besluitvormingsproces voor de Aansluiting A9 moet op tijd zijn afgerond. Orders van hogerhand? Afspraken met projectontwikkelaars en andere ondernemers? Of is het omdat er beroep bij de RvS is aangetekend tegen de Aansluiting A9 en er na 4 jaar nog steeds geen Verkeersplan dreigt te liggen? Hoezo, controlerende taak van de gemeenteraad?

 

Wij verzoeken u de besluitvorming over het Verkeersbeleid binnen de gemeente niet nu overhaast af te ronden en dit over te laten aan de nieuwe gemeenteraad in samenwerking met de bewoners. Wij wensen u veel wijsheid toe.

 

terug