Home » Bomenkap en sloop Stolpboerderij Lagelaan 3

Bomenkap en sloop stolpboerderij Lagelaan 3

Projectteam Aansluiting A9 start 2 april voorbereidende werkzaamheden afslag

 

Op 20 maart heeft het Projectteam Aansluiting A9 een "sloopmelding" gedaan voor de sloop van de stolpboerderij uit 1875 op de Lagelaan 3 in Heiloo. Dit in de veronderstelling dat een simpele melding voldoende zou zijn om snel met de sloopwerkzaamheden te kunnen starten.

Het Projectteam Aansluiting A9 heeft daarmee het eigen Bestemmingsplan Aansluiting A9 naast zich neergelegd. Daarin staat expliciet vermeld dat voor de sloop van de stolpboerderij een omgevingsvergunning nodig is. Voor die vergunning is vereist dat er diverse onderzoeken en een bouwkundige inventarisatie worden gedaan.

 

Op 2 april, de dag na Pasen 2018, is het Projectteam gestart met de werkzaamheden. Die dag is gestart met het kappen van alle bomen rond de stolpboerderij. De sloop van de stolpboerderij zou ook die week starten.  

 

Dankzij oplettende buurtbewoners en adequaat optreden van enkele raadsleden, is de sloop van de stolpboerderij vooralsnog voorkomen. Navraag op 2 april over vergunningen en raadsvragen hebben aangetoond dat er geen toestemming voor sloop is gegeven per 2 april. Tot en met 25 april blijkt de vereiste omgevingsvergunning niet te zijn aangevraagd. De gemeente Heiloo verwacht dat de Provincie Noord Holland binnenkort een omgevingsvergunning zal aanvragen. 

Uiteraard zal Stichting Heilloze Weg tegen het verlenen van deze omgevingsvergunning bezwaar aantekenen. 

 

De gemeente Heiloo heeft de stolpboerderij op de Lagelaan voor 1,9 miljoen gekocht om de gronden voor de Aansluiting A9 te verwerven. De bomenkap en de sloopwerkzaamheden zijn in gang gezet met oog op realiseren van de aansluiting. De gemeente Heiloo ontkent dat dit "voorbereidende, onomkeerbare werkzaamheden" zijn die door het Bestemmingsplan Aansluiting A9 mogelijk worden gemaakt. 

Waarom is dan de sloop van deze stolpboerderij, zoals hieronder aangegeven, expliciet in het Bestemmingsplan Aansluiting A9  opgenomen?

  

 

Stichting Heilloze Weg zet zich in voor het behoud van deze stolpboerderij als cultuurhistorische (landschaps)element.  Een belangrijk element dat in de oorspronkelijke plannen, waar de gemeente Heiloo ooit akkoord voor heeft gegeven, behouden zou blijven!

Klik hier om een tekst te typen.