Home » Feiten en Argumenten » Juridisch

Juridisch

In de Overeenkomst Nieuwe Strandwal zijn de afspraken tussen de Provincie Noord Holland, Alkmaar, Castricum en Heiloo vastgelegd. De overeenkomst is niet nader uitgewerkt op tal van punten.

 

In het geval van geschillen tussen contractpartijen, dienen de partijen met elkaar in overleg te treden. Komen de partijen de gemaakte afspraken niet na of willen partijen de overeenkomst (eenzijdig) ontbinden,  dan dienen alleen de reeds door Alkmaar gemaakte voorbereidingskosten te worden vergoed tot een maximum €550.000,- volgens een nader bepaalde verdeling (art. 5.2.c ). 

 

In de Overeenkomst Nieuwe Strandwal zijn geen voorwaarden of afspraken opgenomen over het aanpassen van de verdeling van de kosten. Net zo min over een extra of gehele financiering van de aansluiting op de A9 door de Provincie Noord Holland.  Een afwijking van de vermelde kostenverdeling is daarom strijdig met de Overeenkomst Nieuwe Strandwal.

 

Geconcludeerd kan worden dat iedere partij zich uit de Overeenkomst Nieuwe Strandwal kan terugtrekken zonder verdere kosten dan het vergoeden van het betreffende aandeel in de voorbereidingskosten die de gemeente Alkmaar 'voorgeschoten' heeft.