Home » Inspreeknotitie 9 oktober 2017

Inspreeknotitie Gemeenteraad Heiloo inzake

Bestemmingsplan Aansluiting A9

                                                     Heiloo 9 oktober 2017

 

Geachte Raadsleden,

 

Ooit, decennia terug, wilde een VVD burgemeester een aansluiting op de A9 bij Heiloo. Rijkswaterstaat vond dat geen goed idee. Andere aansluitingen hadden hogere prioriteit en te veel aansluitingen op te kleine afstand van elkaar is niet alleen slecht voor de doorstroming, maar het  is ook onveilig.

Toen kwam er rond de eeuwwisseling een VVD gedeputeerde, Hooijmaijers, die graag zijn project “Wonen in het Groen” wilde realiseren. De gemeente Haarlemmermeer vond dat geen goed idee. Heiloo wel. Meer woningen zou een geschikt argument kunnen zijn voor de aansluiting A9.  Zo werd Wonen in het Groen vertaald in Zuiderloo en Zandzoom.

 

In 2017 stelde VVD gedeputeerde, Post, in een Statenvergadering dat er geen enkele relatie is tussen Hooijmaijers en de Aansluiting A9. Wel, hier heb ik een persbericht van de Provincie NH uit 2005 waarin Hooijmaijers expliciet uitlegt hoe het tracé van de Aansluiting A9 er uit gaat zien.

In 2005! Terwijl NOFA 1 , de Nadere Overeenkomst Financiële Afspraken over die aansluiting, pas in 2008 zou worden ondertekend. Terwijl de Variantkeuze pas in 2010 zou plaats vinden! Een variantkeuze waar uiteindelijk, hoe kan het ook anders, de variant van Hooijmaijers van 2005 uit rolde “omdat er onvoldoende draagvlak voor de andere varianten zou zijn”.  

 

Sinds 2005 wordt er gewoon een toneelstuk opgevoerd. Een toneelstuk voor een klein aantal grote spelers, waarin de spellijn bepaald wordt door de deadlines voor de bestuurlijke besluitvorming en het verlopen van subsidies. De inhoud doet er niet toe.

Even werd het spannend in 2013, toen Heiloo geen geld bleek te hebben. Geen nood. Met de Provincie werd de Overeenkomst Nieuwe Strandwal opgetuigd. Versneld op speciaal verzoek van Heiloo vanwege  -zoals de CvdK zei-  “de dynamiek van de gemeenteraadsverkiezingen 2014”. In die overeenkomst werd nogmaals bekrachtigd dat de afslag A9 zou worden betaald uit de winst op Zandzoom, Zuiderloo en het bedrijventerrein Boekelermeer. 

 

Zo kon het toneelstuk weer voort. In de daaropvolgende aktes kreeg de gemeenteraad pas inzage in de Realisatieovereenkomst Aansluiting A9 nadat deze getekend was. Werd het aan alle kanten rammelende Voorontwerp Bestemmingsplan -dat door de gemeenteraad terecht was terugverwezen- toch door het college ter inzage gelegd. Werden vele, vele zienswijzen van inwoners straal genegeerd,  bleek inspraak keer op keer een wassen neus en bleek de natuurcompensatie een sigaar uit eigen doos.

Zo is er nog steeds geen met bewoners afgestemd verkeersplan. Wel een verkeersmodel, dat onomstotelijk aantoont dat alle verkeersscenario’s mét Aansluiting A9 verkeerstechnisch NIET mogelijk zijn. Daarop stelt het college doodleuk dat het “model niet de gewenste effecten oplevert” en weigert ze de aansluiting zelf ter discussie te stellen.  

 

Ondertussen worden telkens weer extra projecten en extra kosten opgevoerd om al het extra verkeer van de afslag in goede banen te leiden. En enig zicht op de totale kosten is er nog steeds niet, ondanks vele wob-verzoeken (zie bijlage antwoorden Provinciale Staten NH).

Wel is duidelijk dat de Aansluiting A9 steeds duurder wordt en Zandzoom, Zuiderloo en de Boekelermeer tesamen geen winst, maar miljoenenverliezen opleveren. De Overeenkomst Nieuwe Strandwal blijkt voor Heiloo één grote misrekening is. Een misrekening omdat er tot op heden nog nooit een ordentelijke maatschappelijke kosten baten analyse is uitgevoerd.

 

Nu staan we hier; de zoveelste akte van dit toneelstuk dat toch vooral op tijd moet eindigen.

Namelijk nog voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Want stel je voor dat er een andere politieke wind gaat waaien in Heiloo.

 

Op 14 maart 2014 bent u, raadsleden, gekozen om ons, de inwoners van Heiloo, te vertegenwoordigen. De zorg voor het wel in wee in deze gemeente ligt in uw handen. Uw beslissingen raken ons én de generaties na ons.

 

Gaat u akkoord met een Bestemmingsplan Aansluiting A9 zonder dat u de beschikking heeft over het toegezegde Verkeersplan? Zonder dat u zekerheid heeft over hoe de 17 hectare opgeofferde natuur wordt gecompenseerd? Zonder dat u weet wat de effecten zijn van al het extra verkeer op de lucht- en leefkwaliteit? Zonder dat u weet wat de financiële consequenties van de Aansluiting en alle aanverwante projecten zijn voor de komende 30 – 60 jaar?

 

Stichting Heilloze Weg doet met de grootst mogelijke klem een beroep op u om VANAVOND NIET in te stemmen met het Bestemmingsplan Aansluiting A9. U heeft te weinig informatie om een verantwoord besluit te nemen. Dat u eerder ja heeft gezegd, wil niet zeggen dat u nooit meer nee kunt zeggen.

 

Niet aanleggen van de Aansluiting A9 is en blijft ook een optie!

 

Bestuur Stichting Heilloze Weg

 

 

 

 

 

Kosten raming september 2017

Bron: Voortgangs- en financiële rapportage projecten ruimtelijke ontwikkeling 2017-01

Zuiderloo                                           + €   732.000

Zandzoom                                         - € 4.000.000

Boekelermeer                                  - € 2.490.000

A9 Initieel                                         - € 8.500.000

+A9 Kapellaan                                  - €    850.000

+A9 Golftunnel                                - €    193.875

+A9 Kostenstijging                          - €    618.750

+A9 Indexering                                - €    500.000

+A9 BTW                                           - €    600.000

+A9 fietsbrug                                    - €    396.000

Spoortunnel                                      - € 6.500.000

Vennewatersweg                             - € 4.500.000

Reconstructie Kanaalweg               - € 2.800.000.

Verkeersplan aanpassingen                      PM

Bovenwijkse Voorzieningen                      PM  (- € 6,900.000)

                                                               ----------------

Totale kosten:                                  - €32.680.625