Heilloze Weg

Heilloze Weg

 

Heilloze Weg is een stichting opgericht door een groep maatschappelijk betrokken en actieve inwoners van Heiloo die zich op persoonlijke titel inzetten voor een gezonde, groene en veilige leefomgeving.  Heilloze Weg is flexibel, onafhankelijk van politieke partijen en heeft geen winstoogmerk.

 

Zo zet Heilloze Weg grote vraagtekens bij het nut en de noodzaak van een extra aansluiting van de A9 bij Heiloo. Sinds de eerste plannen voor deze aansluiting, ruim 30 jaar geleden, is de wereld namelijk flink veranderd. Tal van maatschappelijke ontwikkelingen zoals flex- en thuiswerken, de sterke toename van het aantal zzp-ers, een krimpende arbeidsmarkt, een overschot aan bedrijventerreinen in de regio Alkmaar, de vergrijzing,  de trek naar de grotere steden, de strengere wetgeving en regels inzake natuur en leefmilieu, etc.  nopen tot serieuze heroverweging van de plannen voor deze extra aansluiting. De stichting volgt de besluitvorming rond de aansluiting van de A9 bij Heiloo dan ook zeer kritisch.

 

 Volg Heilloze Weg via deze website, onze nieuwsbrieven en twitter en steun ons door onze informatie verder te verspreiden!

 

 

RUD fluit Projectteam Aansluiting A9 terug

Bomenkap Lagelaan/Kanaalweg stilgelegd

_____________________

Europese Hof van Justitie:

Streep door afgegeven milieuvergunning voor Aansluiting A9

_____________________

Provincie wil behoud stolpboerderijen- en sloopt er zelf één!

SP Noord Holland stelt vragen aan GS

_____________________

Heilloze Weg pleit voor behoud stolpboerderij

Bezwaarschrift tegen sloop Lagelaan 3

_____________________

Van uitstel naar afstel!

Project Aansluiting A9 bij Heiloo is opgeschort!

_____________________

Petitie "Afslag A9 Heiloo? Nee!" is verlengd.

Tekent u hier ook mee tegen de afslag? Dank u wel !!!

_____________________

Aanmelden Nieuwsbrief

Als u hieronder uw naam en email adres invult o.v.v. Nieuwsbrief, ontvangt u het laatste nieuws per mail.

Klik hier om een tekst te typen.