Home » Doel

Doel

Heilloze Weg heeft ten doel het behouden en/of verbeteren van de natuur, de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, de flora en fauna, de kwaliteit van het milieu, waaronder de lucht de  bodem en het water, alsmede de gezondheid van mensen en een goede ruimtelijke ordening in haar werkgebied en in dit verband bundelen en behartigen van de belangen van haar leden, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Een brede doelstelling die de doelen verenigt van een tiental maatschappelijke en natuurorganisaties die onder meer ijveren voor een heroverweging van de plannen voor een extra aansluiting van de A9 bij Heiloo. Een aansluiting die dwars door Natuur Netwerk Nederland gebieden gepland is. Een aansluiting die tot extra verkeersstromen door Heiloo en Egmond Binnen binnen leidt. Een aansluiting die leidt tot onverantwoorde extra financiele risico's voor de gemeente Heiloo.