Home » Feiten en Argumenten » Cultuurhistorie

Cultuurhistorie

De aansluiting van de A9 bij Heiloo betekent een grote en onherstelbare aantasting van de cultuurhistorische waarden van gebieden zowel ten oosten als ten westen van de A9.  Aan de oostelijke kant gaat het om het Heilooer en Limmer Die, twee oude stroomgebieden van het Oer IJ.  Het gebied is al duizenden jaren bewoond. Opgravingen tonen de vroegste geschiedenis. Van meer recente datum zijn de eendenkooi uit 1650 aan het einde van de Lage Laan en de turfstekerij in het Heilooer Die. Eeuwenlang vormde het riviertje de Die een belangrijke waterweg voor Alkmaar. Daar mondde het uit in de Oude Gracht. Zijkanaaltjes van de Die zijn speciaal gegraven om de landgoederen zoals de Nijenburgh en ter Coulster te bevoorraden.   

 

In het midden van de vorige eeuw maakte de gemeente Heiloo van de Die een vuilstortplaats, de huidige gemeentewerf aan de Kanaalweg, en sindsdien loopt de Die niet meer door tot aan Alkmaar. Alleen tussen Heiloo, Akersloot en Limmen heeft de Die nog zijn oude loop behouden. De aansluiting van de A9 betekent dat ook dit laatste stukje moet verdwijnen. Evenals de eendenkooi en de turfstekerij die plaats moeten maken voor respectievelijk een half klaverblad en de aansluiting plus parallelweg richting de Kanaalweg.

 

Aan de westelijke kant vergt de aansluiting van de A9 een verbreding van de Lage Laan alsmede een rotonde bij de kruising Lage Laan/ Oosterzijweg. De  prachtige oude stolpboerderij uit 1875, die nu aan dit kruispunt staat, zal hiervoor moeten wijken.  Het beeld van bovenstaande foto dreigt voorgoed te verdwijnen. 

 

De aansluiting zal extra verkeer richting de kust uitlokken.  Dit zal zijn weg gaan zoeken via de Vennewatersweg richting de oude dorpskern van Egmond Binnen. Indien Egmond, ter vermijding van kustverkeer door haar dorpskern een ringweg aanlegt tussen Egmond Binnen en Heiloo, dwars door de Sammepolder, betekent dit dat het historische cultuurgebied met Abdij en Monnikenpad wordt aangetast. Een Monnikenpad dat net enkele jaren geleden voor veel geld is aangelegd...

 

De aansluiting van de A9 heeft ook gevolgen voor de culturele voorzieningen nu in heel Heiloo. De gemeentefinancien staan al sterk onder druk.  De extra aansluiting leidt tot nog meer bezuinigen op tal van zaken waaronder de bibliotheek, de muziek- en dansschool, het zwembad, de sportverenigingen en ga zo voort.