Home » Bezwaar maken tegen Afslag A9

Bezwaar maken tegen het 

Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 te Heiloo

 

 

Wie kan bezwaar maken?

Iedereen kan tot 3 mei 2017 bezwaar maken tegen het  Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9!

Wanneer u denkt schade en/of hinder te ondervinden van de Aansluiting A9, is het van belang nu bezwaar tegen het Ontwerp Bestemmingsplan aan te tekenen door al uw argumenten tegen het Ontwerp op papier te zetten in een  zogeheten "zienswijze".  Probeert u zo volledig mogelijk al uw argumenten te benoemen! In een eventuele latere beroepsfase mag u in principe geen nieuwe argumenten meer inbrengen. U mag dan wel uw argumenten verder uitwerken en bewijzen toevoegen, dus u hoeft in deze zienswijze uw argumenten nog niet gedetailleerd uit te werken. Ons advies is uw kruit droog te houden; wel alles benoemen maar op grote lijnen!

Bij schade en/of hinder kunt u denken aan planschade, aantoonbaar meer verkeer door uw straat, waardedaling van uw woning, verslechtering van de luchtkwaliteit en toegenomen onveiligheid. Ook op de maatschappelijke, cultuurhistorische en milieu aspecten kunt u uw Zienswijze indienen.

 

Waarom nu bezwaar maken? 

Alleen als u nu tegen het Ontwerp Bestemmingsplan bezwaar maakt door een zogeheten "zienswijze" in te dienen, kunt u later als het Bestemmingsplan Aansluiting A9 onverhoopt toch is vastgesteld, een beroep instellen of om een voorlopige voorziening verzoeken!

Wie nu geen gebruik maakt van de mogelijkheid om bewaar te maken tegen het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9, kan in principe ook later geen bewaar meer maken als het Bestemmingsplan is vastgesteld. Een mondelinge Zienswijze ingediend op een Informatieavond, zoals 29 maart in het Fletcher Hotel, of een hoorzitting heeft geen of beperkte rechtsgeldigheid. Een schriftelijk ingediende Zienswijze heeft wel rechtsgeldigheid!

Een pro forma Zienswijze indienen op dit Ontwerp Bestemmingsplan is niet mogelijk evenmin als een pro forma beroep, omdat dit Bestemmingsplan valt onder het regime van de Crisis & Herstel Wet. Deze wet is ooit ingesteld tijdens de economische crisis om bestemmingsplanprocedures te versnellen. De versnelling zit in de beroepsprocedure; er moet inhoudelijk bezwaar/beroep aangetekend worden en de Raad van State moet binnen 6 maanden een uitspraak in de beroepszaak doen. 

 

Waar vind ik het Ontwerp Bestemmingsplan?

De stukken met betrekking tot het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 zijn openbaar en iedereen kan ze inzien!

U kunt de stukken inzien op het gemeentehuis. U kunt ze ook vinden op de website van de gemeente Heiloo en op de website Ruimtelijke Plannen .

 

Hoe dien ik mijn Zienswijze in?

Uw Zienswijze moet een aantal gegevens bevatten om rechtsgeldig te zijn en vóór 3 mei 2017 ingediend te worden bij de Gemeenteraad van Heiloo.

Uw Zienswijze op het Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 dient in elk geval het volgende te bevatten:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • een omschrijving van het besluit (Ontwerp Bestemmingsplan Aansluiting A9 te Heiloo) waartegen u uw Zienswijze indient
  • de gronden/argumenten waarom u tegen het besluit bent
  • bij verenigingen en stichtingen : statuten en uittreksel van de Kamer van Koophandel

U richt uw Zienswijze aan de Gemeenteraad van de Gemeente Heiloo, Raadhuisplein 1, 1850 AA te Heiloo.

(op verzoek van de gemeente Heiloo boven aan de brief vermelden: Zienswijze Ontwerpbestemmingsplan Aansluiting A9 te Heiloo)

 

Onderaan deze pagina kunt u een voorbeeld voor een Bezwaarschrift/Zienswijze downloaden.

 

Kan Stichting Heilloze Weg u helpen?

Stichting Heilloze Weg helpt u graag!

Via deze website bieden wij u alvast de nodige informatie. Mocht u nog vragen hebben, mailt u ons (heillozeweg@gmail.com) !

Wilt u niet zelf een Zienswijze indienen? U kunt uw bezwaren en gronden ook voor 8 april mailen aan Stichting Heilloze Weg en wellicht kunnen wij uw bezwaren meenemen in onze Zienswijze!

 

U kunt Stichting Heilloze Weg helpen!

U kunt ons helpen met uw stem uit te brengen tegen de Aansluiting A9 via de petitie "Afslag A9 Heiloo? Nee!"

En uiteraard zijn wij erg blij met een kleine financiële bijdrage in de kosten die wij maken voor juridisch advies, communicatie en diverse andere activiteiten.

Ons rekeningnummer (IBAN) is NL40 INGB 0006 8377 03.  Hartelijk dank alvast voor uw steun!

 

 

 

Bezwaarschrift
Word – 12.8 KB