Home » Gemeenteraadsverkiezingen 2018 Verkeersplan

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: verkeersplan

Op 21 maart 2018 zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen in Heiloo. Wij willen u de standpunten van de partijen inzake het Verkeersplan niet onthouden!

 

Een verkeersplan op basis van een tiental scenario's om de enorme verkeerstoename  -alleen al de Aansluiting A9 zorgt voor 25% meer verkeer door de dorpskern-  aan te kunnen.  Al deze scenario's gaan uit van de realisatie van de Aansluiting A9.  Heilloze Weg vindt dat er ook scenario's ZONDER Aansluiting A9 dienen te worden meegenomen in een gedegen Verkeersplan én dat eerst de huidige verkeersproblemen in de dorpskern moeten worden opgelost vóórdat besloten kan worden om extra verkeersstromen te creëren met een extra afslag.

Nu is één van deze tien scenario's door het college onder het mom van "terugvalscenario" op 5 maart jongstleden doorgedrukt.  Blijkbaar heeft het college onvoldoende vertrouwen in de bewoners die in een denktank nog 3 maanden mogen denken over een alternatieve oplossing.  Een fake denktank dus.

 

In de Alkmaarsche Courant van 13 maart jl. konden alle partijen reageren op de volgende stelling over het Verkeersplan inclusief Aansluiting A9:

Stelling: Het 'terugvalscenario' is een goed alternatief als de maatschappelijke denktank geen overeenstemming bereikt over het verkeersplan. 

 

Waarom stemmen partijen vóór het Verkeersplan,

als ze tegen het daarin opgenomen terugvalscenario zijn?

U weet vast veel beter waar u voor stemt!